SRT - академиясы

2019-жылы бизде SRT Академия долбоору башталган, анын алкагында:

SRT ар бир менеджери үчүн тренингдер өткөрүлөт

СДО аркылуу аралыктан окуу киргизилген (Ispring learn – орус жана монгол тилдеринде аралыктан окутуунун прогрессивдүү платформасы)

Долбоордо эки багыт – сатуулар бөлүмү үчүн жана жалпы багыт каралган.

pic
SRT Academy

Бул SRT бардык менеджерлери (сатуулар бөлүмүн кошо алганда) үчүн тренингдердин топтому. Программанын узактыгы — 10 жыл. 3 деңгээлден турат:

Негизги
 • Таймменеджмент
 • Кайтарым байланыш
 • Иштиктүү кат жазышуу көндүмдөрү
 • Бет ачар көндүмдөрү
 • Менеджердик билимдин негиздери
 • Кантип натыйжалуу жыйындарды өткөрүү керек
Орточо
 • Жеткирүүчүлөр менен иштөө (Бренд менеджмент бөлүмү жана сатуулар бөлүмүнүн жетекчилери үчүн)
 • Трейд маркетинг негиздери (Бренд менеджмент бөлүмү жана сатуулар бөлүмүнүн жетекчилери үчүн)
 • Лидерлик
 • Команда менен иштөө
 • Чечимдерди кабыл алуу
 • Маркетологдор үчүн маркетинг
Өркүндөтүлгөн
 • Өзгөрүүлөрдү башкаруу
 • Стратегиянын негиздери (стратегия, тактика, стратагемалар, башкаруу күрөшү)
 • Сүйлөшүүлөр (өркүндөтүлгөн деңгээл)
 • Бизнес кандай түзүлгөн (жетекчилер үчүн)
SRT Sales Academy

Бул SRT сатуулар бөлүмүнүн менеджерлери үчүн милдеттүү тренингдердин топтому.
Программанын узактыгы — 5 жыл.

 • Сатуулардын фундаменталдык негиздери (Сапар кадамдары, кантип максат коюу керек, DSPM, Сатуу куралдары)
 • Сатуулардын ассертивдүүлүгү (ишенимдүүлүгү)
 • Теlesales (телефон аркылуу сатуу)
 • Каршылыктар менен иштөө
 • Ынандырып сатуу форматы
 • Сүйлөшүүлөр көндүмдөрү
 • Сатуудагы финансы (бардыгы үчүн)
 • КАМ 1 жана КАМ 2 (заманбап чекене сатуу бөлүмүнүн кызматкерлери үчүн)
pic
pic