Биздин жеткирүүчүлөр

«SRT Group» компаниясы 2000-жылдан баштап Кыргызстандын аймагында дистрибуция жаатында ийгиликтүү иш жүргүзүп келет. Активдүү өнүгүүгө умтулуу, процесстерди автоматташтыруу жана жеке инфраструктураны түзүүгө инвестиция салуу финансылык туруктуулуктун жогорку деңгээлин сактап, Компанияны бизнес процесстердин ийкемдүүлүгү менен камсыздайт. Өнөктөштөр менен болгон мамилелердеги натыйжалуулук жана айкындуулук жогорку биргелешкен жыйынтыктарга жетүүгө – 20 жыл аралыгында рынокто лидерлик позицияны сактап турууга мүмкүнчүлүк  берди.

Жеткирип берүүчүлөр
Өнөктөштөр